Landdistriktspuljen

Landdistriktspuljen fremmer landdistriktsudvikling gennem støtte til projekter og udvalgte aktører.

Landdistriktspuljen støttede i 2022 fem typer projekter efter åbne ansøgningsrunder, hvoraf en type var ny: 

Både foreninger, private, virksomheder, selvejende og offentlige institutioner samt kommuner og regioner kan opnå støtte fra puljen. Det kan dog variere i forhold til hvilke aktører, som kan søge de enkelte projekttyper.

To af projekttyperne baserer sig på politiske aftaler:

Pulje til borgerdrevne dagligvarebutikker

Det fremgår af anmærkningerne til Finanslovens § 13.71.03.40, at der i 2022-2024 er afsat 6,0 mio. kr. årligt til medfinansiering af etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker.

Fordelingen af midler til puljen til borgerdrevne dagligvarebutikker er et resultat af aftale om ’Mere liv i bymidter og landdistrikter’ fra 29. november 2021 mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne. Partierne blev enige om afsætte midler til medfinansiering af etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker. Til projekttypen udbydes 5,8 millioner kroner årligt i 2022-2024. 

Projekter i områder med landvindmøller

Fordelingen af midler til projekter i områder med landvindmøller følger op på Klimaaftale af 22. juni 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet. Partierne blev enige om at kompensere de lokalsamfund, som har mange landvindmøller i nærområdet, ved at der udbydes 9,6 mio. kr. årligt i 2021-2024 via Landdistriktspuljen. Projekterne skal være almennyttige rekreative, sociale og kulturelle projekter i nærområder til landvindmøller og fremme oplevelser, styrke den lokale sammenhængskraft eller kompensere for gener fra landvindmøller.

Du kan finde vejledninger, link til den digitale ansøgningsportal og eksempler på tidligere støttede projekter på undersiderne for projekttyperne.

Det fremgår af anmærkningerne til Finanslovens § 13.71.03.10, at puljens formål er at støtte projekter, der kan fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne og de små øsamfund, eller som kan belyse landdistrikternes udviklingsvilkår og informere om udviklingsmulighederne i landdistrikterne.  

Ansøgningsfrister

Ansøgninger til Landdistriktspuljens anden runde i 2022 skal være indsendt inden 7. september kl. 12.00.

I anden ansøgningsrunde udbydes i alt 19,8 mio. kr.

  • 11,5 mio. kr. til forsøgsprojekter
  • 5,8 mio. kr. til etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker
  • 2,5 mio. kr. til projekter på de små øer.

Som noget særligt prioriteres denne efterårsrundes midler til forsøgsprojekter inden for temaet ”Styrkelse af lokalsamfund i områder med landvindmøller og solcelleparker”

Aftalebaseret støtte

Ud over støtte til projekter yder Landdistriktspuljen tilskud til udvalgte aktører, som indgår étårige aftaler med Plan- og Landdistriktsstyrelsen om mål- og resultatplaner for de aktiviteter, som tilskuddene går til.

Der er 12. november 2019 indgået politisk aftale om aftalebaseret støtte fra Landdistriktspuljen til Center for Landdistriktsforskning.

Kontakt

Landdistriktspuljen

Læs mere

Landdistriktspuljen blev evalueret i 2018. Du finder evaluering af Landdistriktspuljen og de projekter, der er støttet ved de åbne ansøgningsrunder, i Liv og Lands litteratursamling.