BAR pulje til LAG og FLAG områder

BAR står for Brexittilpasningsreserven og er en pulje under EU.

Formål med puljen for LAG og FLAG er at fastholde og udvikle stærke lokalsamfund ved at støtte virksomheder, lokale ildsjæle og udviklingsprojekter i LAG og FLAG-områder, som er ramt af de negative konsekvenser af Brexit.    
Støtten fra Brexittilpasningsreserven afgrænses til projekter, der kan godtgøre en påvirkning af Brexit på virksomheder eller lokalsamfund, og som lever op til kravene om støtte igennem LAG-ordningen.

Siden er senest opdateret den 5. oktober 2022 

 

Hvem kan søge?

  1. Små og mellemstore virksomheder der har økonomisk tab som direkte konsekvens af Brexit.
  2. Små og mellemstore virksomheder eller organisationer der ikke har et direkte tab, men som kan skabe ny omsætning og vækst i områder direkte ramt af Brexit.
  3. Små og mellemstore virksomheder, ildsjæle (juridiske personer), offentlige myndigheder eller organisationer, der skaber mere attraktive levevilkår i områder ramt af Brexit.

 

Hvad kan støttes?

  1. Omstilling og udvikling af virksomheder.
  2. Omstilling af produktion.
  3. Oprettelse og etablering af nye virksomheder i de berørte områder (havne mv.), som kan skabe nye arbejdspladser.
  4. Sikring af bedre levevilkår i lokalsamfund for at fastholde og tiltrække befolkning og virksomheder.
  5. Sikring af ny attraktivitet i områder, ved at skabe nyt liv, fx i havne eller i nedlagte virksomheder.

Krav

De negative konsekvenser af Brexit skal kunne dokumenteres inden for perioden fra 1. januar 2020 til 30. juni 2022.

Se yderligere krav i vejledningen, som du finder i højre side.

Projektperioden

Der kan kun søges til projekter, der er startet og kan afsluttes inden for perioden 1. januar 2020 til 30. september 2023.

Der kan søges til allerede igangsatte projekter, men projektet må ikke være afsluttet inden tilsagnet om tilskud gives, forventeligt december 2022.

Kontakt

Netværkscentret

Projekter der har fået betinget tilsagn

Danmarkskort over LAG-områderne

Oversigt over LAG-områder

Danmarkskort over FLAG-områder

Oversigt over FLAG-områder

(Bornholm er også FLAG-område)

Lovgrundlag

Bekendtgørelse:

Bekendtgørelse 1262 af 09/09/2022

Bekendtgørelse 664 af 13/05/2022

Læs mere om lovgrundlaget, herunder Fiskeriaftalen og EU forordningen, på Fiskeristyrelsens hjemmeside:

Brexit-tilpasningsreserve - Fiskeristyrelsen

Erklæringer til ansøgning

Følgende erklæringer skal udfyldes og medsende ansøgningen

Svig

De minimis

Antagelighed

Som en del af at søge BAR-puljen skal ansøger udfylde en antagelighedserklæring - læs mere om det her:

Antagelighed - Fiskeristyrelsen