Puljer og støtteordninger

Her finder du informationer om de puljer og støtteordninger på landdistriktsområdet, som Bolig- og Planstyrelsen er ansvarlige for.

Støtte gennem lokale aktionsgrupper

Lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, som er udpeget af forvaltningsmyndigheden, og som modtager midler fra EU. Hver lokal aktionsgruppe råder over midler, som kan støtte projekter i aktionsgruppens lokalområde.

Læs mere om lokale aktionsgrupper

Landdistriktspuljen

Landdistriktspuljen støtter i 2022 fem typer projekter: forsøgsprojekter, forskningsprojekter, projekter på de små øer, projekter i områder med landvindmøller samt den nye projekttype til etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker. Overordnet set støttes projekter, der kan fremme en bæredygtig udvikling i landdistrikterne og på øerne. Både foreninger, private, selvejende og offentlige institutioner samt kommuner kan få støtte fra puljen.

Landdistriktspuljen generelt
Forsøgsprojekter (åben for ansøgninger)
Forskningsprojekter (lukket for ansøgninger)
Projekter på de små øer (åben for ansøgninger)
Projekter i områder med landvindmøller (lukket for ansøgninger)
Projekter rettet mod frivillige aktører i landdistrikter (lukket for ansøgninger)
Pulje til borgerdrevne dagligvarebutikker (åben for ansøgninger)

Brexit

I Aftale af 16. december 2021 om udmøntning af Brexit-reserven til fiskerisektoren, er der afsat 30 mio. kr. til udvikling i lokalområderne under LAG-ordningen.

 
Senest ændret: 
21/04/2022 - 10:54