Puljer og støtteordninger

Her finder du informationer om de puljer og støtteordninger på landdistriktsområdet, som Plan- og Landdistriktsstyrelsen er ansvarlige for.

Støtte gennem lokale aktionsgrupper

Lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, som er udpeget af forvaltningsmyndigheden, og som modtager midler fra EU. Hver lokal aktionsgruppe råder over midler, som kan støtte projekter i aktionsgruppens lokalområde.

Læs mere om lokale aktionsgrupper

BAR pulje for LAG og FLAG områder

(Brexit-puljen)

Formålet med puljen er at fastholde og udvikle stærke lokalsamfund ved at støtte virksomheder, lokale ildsjæle og udviklingsprojekter i LAG og FLAG-områder, som er ramt af de negative konsekvenser af Brexit.    

Læs mere om BAR-puljen

Landdistriktspuljen

Landdistriktspuljen støttede i 2022 fem typer projekter: forsøgsprojekter, forskningsprojekter, projekter på de små øer, projekter i områder med landvindmøller samt den nye projekttype til etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker. Overordnet set støttes projekter, der kan fremme en bæredygtig udvikling i landdistrikterne og på øerne. Både foreninger, private, selvejende og offentlige institutioner samt kommuner kan få støtte fra puljen.

Åbning for ansøgninger og ansøgningsfrister i 2023 kendes ikke endnu.

Landdistriktspuljen generelt
Forsøgsprojekter (lukket for ansøgninger)
Forskningsprojekter (lukket for ansøgninger)
Projekter på de små øer (lukket for ansøgninger)
Projekter i områder med landvindmøller (lukket for ansøgninger)
Projekter rettet mod frivillige aktører i landdistrikter (lukket for ansøgninger)
Pulje til borgerdrevne dagligvarebutikker (lukket for ansøgninger)

 
Senest ændret: 
12/09/2022 - 12:49