Liv og land

Dansk landdistriktsudvikling

På LivogLand finder du viden om landdistriktsudvikling og landdistriktspolitik. Vil du selv fremme erhvervsudvikling, gode levevilkår eller aktiviteter i landdistrikterne og de små øsamfund, kan du søge støtte fra Landdistriktspuljen eller LAG / FLAG-midler til et projekt i dit lokalsamfund.

Nyheder

Søg støtte

Her finder du informationer om puljer og støtteordninger på landdistriktsområdet.

Støttemuligheder

Afrapportering

Modtager du støtte gennem lokale aktionsgrupper eller fra Landdistriktspuljen, skal du aflægge rapport, når projektet slutter.

Afrapportering

Lokale aktionsgrupper LAG/FLAG

Aktionsgrupperne skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler.

Programperiode 2021-2027

Programperiode 2014-2020 (forlænget til 2022)

Kontakt LAG-sekretariatet

Arkivgenveje

Her finder du informationer om de arkiverede programperioder.

Programperiode 2007-2013

Viden

Få viden om landdistrikterne. 

Værktøjskasser

Gode projekter

Litteratur og links