LIV OG LAND

Dansk landdistriktsudvikling

I Center for Landdistriktsudvikling, som hører under Plan- og Landdistriktsstyrelsen, arbejder vi for at skabe attraktive levevilkår og flere arbejdspladser i de danske landdistrikter. 

Her finder du informationer om Plan- og landdistriktsstyrelsens puljer og støtteordninger på landdistriktsområdet.

Hvad kan jeg søge støtte til?

Vil du selv fremme erhvervsudvikling, gode levevilkår eller aktiviteter i landdistrikterne og de små øsamfund, kan du søge støtte til et projekt i dit lokalsamfund.

Du kan søge

LAG-midler

Hvis du har en idé til et projekt, der kan skabe udvikling eller arbejdspladser i dit landdistrikt, så kan du få økonomisk tilskud fra EU. 

Næsten alle kan søge LAG-midler:

  • Virksomheder
  • Institutioner
  • Foreninger
  • Organisationer og fonde

Der kan søges tilskud til projekter, der løber over maksimalt to år.

Projektet skal mindst have et budget på 100.000 kr. og du kan max søge 50 % i tilskud.

Læs mere om LAG-midler

Hjælp til ansøgningsprocessen

 

Du kan søge

Den nationale FLAG-pulje

Hvis du har en idé til et projekt, der kan fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling og beskæftigelse i de udpegede fiskeriområder. 

Næsten alle kan søge puljen:

  • Virksomheder
  • Institutioner
  • Foreninger
  • Organisationer og fonde

Der kan søges tilskud til projekter, der løber over maksimalt to år.

Projektet skal mindst have et budget på 100.000 kr. og du kan max søge 50 % i tilskud.

Læs mere om den nationale FLAG-pulje 

 

 

 

Nyheder