Landdistriktskonferencen

Landdistriktsstyrelsens landdistriktskonference er et årligt forum for debat og oplæg om landdistriktspolitik og udviklingen i de danske landdistrikter. Konferencen danner desuden ramme om uddelingen af årets Landdistriktspris.

KONTAKT

Landdistriktspuljen