Kontakt Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Telefon: 3330 7010
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-15.00

E-mail: bpst@bpst.dk

 LAG Sekretariat og Netværkscenter