Projekter på de små øer

Landdistriktspuljen støtter initiativer og projekter, som kan skabe udvikling og arbejdspladser på småøerne - også kendt som ø-støtte.

Det overordnede formål med puljens støtte til projekter på småøerne er at sikre levevilkårene i de små øsamfund. Projekterne kan opnå støtte i form af tilskud eller lån og skal iværksættes på en eller flere af de 27 småøer.

Se oversigt over de 27 småøer

Du kan læse mere om projekttypen, vurderingskriterier, ansøgningsproceduren og vilkår for støtten nedenfor.  

Ansøgningsfrist

Ansøgninger til Landdistriktspuljens efterårsrunde vedrørende projekter på de små øer skal være Bolig- og Planstyrelsen i hænde inden 7. september 2022 kl. 12.00.

I anden ansøgningsrunde i 2022 bliver der udbudt 2,5 millioner kroner til projekter på de små øer.

Som ansøger skal du anvende ansøgningsskemaet for projekter på de små øer. Du finder link til den digitale ansøgningsportal nedenfor.

Oversigt over projekter, der står til at opnå støtte ved de enkelte runder, bliver offentliggjort som pdf-fil nederst på denne side ca. tre måneder efter ansøgningsfristen. Alle ansøgere får desuden svar direkte. Oplysninger om nye ansøgningsrunder vil også fremgå på statens-tilskudspuljer.dk.

Vejledning, ansøgnings- og evalueringsskema

Her kan du læse mere om projekttypens formål, samt praktiske informationer om ansøgningsproceduren og vilkårene for Landdistriktspuljens støtte i form af lån eller tilskud. Du kan desuden finde link til ansøgningsportalen samt det skema, du skal bruge til at evaluere gennemførte projekter.

Kontakt

Landdistriktspuljen

Ansøgningsfrist

Åben for ansøgninger

Ansøgningsfrist: 7. september kl. 12.00