Forsøgsprojekter

Landdistriktspuljen yder tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne.

Det overordnede formål med støtten til forsøgsprojekter er at fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne.

Du kan læse mere om projekttypen, vurderingskriterier, ansøgningsproceduren og vilkår for støtten nedenfor.   

Ansøgningsfrist

I anden ansøgningsrunde i 2022 blev der udbudt 11,5 millioner kroner til forsøgsprojekter. 
 
Som noget særligt blev denne efterårsrundes midler prioriteret til forsøgsprojekter inden for temaet ”Styrkelse af lokalsamfund i områder med landvindmøller og solcelleparker".
  
Oversigt over projekter, der står til at opnå støtte ved de enkelte runder, bliver offentliggjort som pdf-fil nederst på denne side senest fire måneder efter ansøgningsfristen. Alle ansøgere får desuden svar direkte. Oplysninger om nye ansøgningsrunder vil også fremgå på statens-tilskudspuljer.dk.

Kontakt

Landdistriktspuljen

Ansøgningsfrist

Lukket for ansøgninger.

Åbner igen i 2023.