Forsøgsprojekter

Landdistriktspuljen yder tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne.

Det overordnede formål med støtten til forsøgsprojekter er at fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne.

Du kan læse mere om projekttypen, vurderingskriterier, ansøgningsproceduren og vilkår for støtten nedenfor.   

Ansøgningsfrist

Ansøgninger til Landdistriktspuljens efterårsrunde vedrørende forsøgsprojekter skal være Bolig- og Planstyrelsen i hænde inden 7. september 2022 kl. 12.00.
 
I anden ansøgningsrunde i 2022 bliver der udbudt 11,5 millioner kroner til forsøgsprojekter. 
 
Som noget særligt prioriteres denne efterårsrundes midler til forsøgsprojekter inden for temaet ”Styrkelse af lokalsamfund i områder med landvindmøller og solcelleparker".
 
Som ansøger skal du anvende ansøgningsskemaet for forsøgsprojekter. Du finder link til den digitale ansøgningsportal nedenfor.
 
Oversigt over projekter, der står til at opnå støtte ved de enkelte runder, bliver offentliggjort som pdf-fil nederst på denne side senest fire måneder efter ansøgningsfristen. Alle ansøgere får desuden svar direkte. Oplysninger om nye ansøgningsrunder vil også fremgå på statens-tilskudspuljer.dk.

Kontakt

Landdistriktspuljen

Ansøgningsfrist

Åben for ansøgninger

Ansøgningsfrist: 7. september kl. 12.00