Forsøgsprojekter

Landdistriktspuljen yder tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne. Det overordnede formål med støtten til forsøgsprojekter er at fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne.

I anden ansøgningsrunde i 2022 blev der udbudt 11,5 millioner kroner til forsøgsprojekter.  
 

Som noget særligt blev denne efterårsrundes midler prioriteret til forsøgsprojekter inden for temaet ”Styrkelse af lokalsamfund i områder med landvindmøller og solcelleparker". 
  
Oversigt over projekter, der står til at opnå støtte ved de enkelte runder, bliver offentliggjort som pdf-fil nederst på denne side ca. tre måneder efter ansøgningsfristen. Alle ansøgere får desuden svar direkte. Oplysninger om nye ansøgningsrunder vil også fremgå på statens-tilskudspuljer.dk.

Vejledning, ansøgning og evaluering

KONTAKT

Landdistriktspuljen

Ansøgningsfrist

Lukket for ansøgninger.

Åbner igen i 2023.