Projekter rettet mod lokale frivillige aktører i landdistrikterne

Landdistriktspuljen udbød i efterårsrunden 2021 midler til at give lokale frivillige aktører mulighed for at gennemføre projekter, der udfordrede traditionelle rammer for fællesskaber og dermed mobiliserede nye typer af frivillige og skabte nye former for deltagelse samt fællesskaber lokalt.

Der blev i 2021 afsat 4 mio. kr. til en ny særskilt projekttype under Landdistriktspuljen rettet mod lokale frivillige aktører i landdistrikterne. Den nye projekttype, som kun blev udbudt i 2021, skulle give lokale frivillige aktører mulighed for at gennemføre projekter, der udfordrede traditionelle rammer for fællesskaber og dermed mobiliserede nye typer af frivillige og skabte nye former for deltagelse samt fællesskaber lokalt.

Fordelingen af midler til projekter rettet mod frivillige aktører fulgte op på Strategi for et stærkere civilsamfund (oktober 2017) samt aftale mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om satspuljen på børne- og socialområdet 2018-2021 af november 2017.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger til projekter rettet mod lokale frivillige aktører i landdistrikterne under Landdistriktspuljens tredje runde i 2021 skulle være indsendt inden onsdag 22. september kl. 12.00.

Der blev udbudt 4 mio. kr. til denne projekttype i tredje runde.

Kontakt

Landdistriktspuljen

Ansøgningsfrist

Lukket for ansøgninger