Her kan du som ansøger finde hjælp og vejledning til

Ansøgningsprocessen

Hjælp til ansøger

Din lokale aktionsgruppe kan vejlede og hjælpe dig i både ansøgningsfasen, den aktive projektfase, ved projektafslutningen og ved afrapportering.

Men som ansøger og projektholder er du selv ansvarlig for alle de konkrete opgaver i relation til projektet. Du står bl.a. selv for at lave en projektbeskrivelse, at indhente tilbud, føre timeregnskaber, lave budget osv.

Hvis du helt fra starten tager højde for de krav der stilles, så har du muligheden for at få succes med både dit projekt og håndteringen af tilskudsmidlerne.

Jo bedre, du har forberedt og researchet alle faser af projektet, inden du går i gang, jo større er udsigten til et vellykket forløb.

Der er masser af hjælp og vejledning at hente undervejs, men det kræver, at du sætter dig ind i reglerne fra start og holder styr på dokumentationen.

Du starter din ansøgning via Tast-selv på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Hvis du har behov for hjælp til systemet, har vi samlet brugervejledninger og videoguides her.

Vi arbejder på teksten til dette afsnit..

 

Du skal søge om tilladelse, hvis du vil foretage en af følgende ændringer i dit projekt:

1. Foretage større ændringer i projektets budget
2. Få forlænget fristen for, hvornår du skal søge om at få slutudbetalt tilskuddet
3. Vil overdrage projektet til en anden virksomhed, forening eller person
4. Projektet skal flytte til en anden adresse

Du kan læse mere i vejledningens punkt 9

Sådan søger du om ændringer:

Du kan søge om ændringer i Tast selv - men dog først efter du har modtaget dit tilsagn.

Her på siden vil du snart kunne finde en vejledning til, hvordan du søger om ændringer.

Kontakt altid din LAG-koordinator inden du påbegynder processen.

Har du fået tilsagn om LAG-midler efter 1. januar 2023 kan du anmode om udbetaling fra den 15. maj 2024.

Her åbner vores IT-system CAPTAS for muligheden for at indsende dokumenter mv. til aktionsgruppen og til Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Skiltning i projektet

Uanset tilskuddets størrelse, skal der sættes et EU-logo på dit kommunikations- og informationsmateriale.

Standardlogoet findes til både lys og mørk baggrund - og du kan vælge imellem en horisontal og en vertikal version.

Standardlogo til lys baggrund

Standardlogo til mørk baggrund

  EU logo  

Hvis du ikke har mulighed for at bruge farver 

Hvis du ikke har mulighed for at lave dit kommunikations- og informationsmateriale i farver, kan du i stedet for standardlogoet bruge et EU-logo i sort/hvid.

På hjemmesider og andre digitale medier, skal logoet altid fremstå i farver.

EU-logo i sort-hvid

 

Skabelon til fysisk skilt

Hvis dit projekt har fået tilsagn på over 75.000 kr., skal du opsætte et tydeligt og synligt skilt eller plakat i A3-størrelse, der informerer om projektet og som har påsat EU-logoet.

Skiltet skal opsættes, så snart du har modtaget tilsagn og være synligt indtil du har fået udbetalt dit tilskud.

Du kan fx placere skiltet ved indgangen / eller i receptionen til den bygning hvor projektet befinder sig eller i nærheden af det indkøbte maskiner/udstyr.

Skabelon til skiltning