Offentlig og privat service

God offentlig og privat service skaber rammerne for en velfungerende hverdag for alle i landdistrikterne. Daginstitutioner, skoler, hospitaler, biblioteker og kollektiv trafik gør dagligdagen lettere og styrker trivslen for den enkelte.