Natur og miljø

Naturen er en af landdistrikternes største kvaliteter. Derfor bør samspillet mellem natur, bosætning og bæredygtighed danne grundlag for spændende oplevelser og lokal identitet.