Landdistriktsprisen 2019

Traditionen tro uddelte erhvervsministeren på Landdistriktskonferencen 2019 årets Landdistriktspris, der hylder gode initiativer og lokale kræfter rundt om i landet.

Alle havde mulighed for at indstille andre enkeltpersoner, foreninger, virksomheder eller en kommune, der har bidraget særligt til at løfte lokalsamfundet. Buddet skulle, ud over kontaktoplysninger, indeholde en begrundelse for indstillingen. Ved frist for nominering den 27. september kl. 12 var 39 kandidater blevet indstillet.

De indsendte indstillinger er blevet gennemgået og bedømt af det nye rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen ud fra, om kandidaten...

  • Medvirker til udvikling i lokalsamfundet
  • Involverer samarbejde/partnerskab/netværk
  • Har skabt effekt for lokalsamfundet
  • Har demonstrationsværdi for andre lokalsamfund

Udvalget havde snævret feltet ind til fem finalister, der alle i helt særlig grad har medvirket til at skabe en positiv effekt for deres lokalsamfund til inspiration for andre. De fem finalister var:

  • Røsnæs Udvikling & Beboerforening
  • Fiskeriets Hus i Bagenkop på Langeland
  • Formanden for Stouby og Omegns Lokalråd
  • Virksomheden STRANDET i Thy
  • Geopark Det Sydfynske Øhav

Årets Landdistriktspris gik til STRANDET, som engagerer lokalsamfundet i indsamling og genanvendelse af plastik, der bliver skyllet op på de vestjyske strande, og på den måde både skaber arbejdspladser og en øget bevidsthed omkring plastik i miljøet.  

Andenpladsen gik til Røsnæs Udvikling- og Beboerforening, der blev indstillet for at vise en enestående og vedholdende evne til samarbejde om lokal udvikling. Tredjepladsen gik til Geopark Det Sydfynske Øhav, som på tværs af aktører skaber projekter, der kommer borgere, turister og erhverv til gode. 

Sidste års vindere ...

var beboerne på Aarø i Haderselv Kommune. Læs mere om prisoverrækkelsen i 2018.