Projekter i områder med landvindmøller

Landdistriktspuljen yder tilskud til projekter i områder med landvindmøller

Det overordnede formål med støtten til projekter i områder med landvindmøller er at støtte almennyttige, rekreative, sociale og kulturelle projekter, der fremmer oplevelser i nærområdet, styrker den lokale sammenhængskraft eller kompenserer for gener fra landvindmøller.

Med Klimaaftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet for energi og industri mv. af 22. juni 2020, blev det besluttet, at der tilføres ekstra midler til Landdistriktspuljen i 2021-2024, til projekter, som har til formål at kompensere de lokalsamfund, som har mange landvindmøller i nærområdet.

Du kan læse mere om projekttypen, vurderingskriterier, ansøgningsproceduren, vilkår for støtten og Q&A nedenfor.  

Ansøgningsfrist

I første ansøgningsrunde 2022 blev der udbudt 9,6 millioner kroner til projekter i områder med landvindmøller. Ansøgninger skulle være indsendt inden onsdag den 6. april 2022 kl. 12.00.

Som ansøger skal du anvende ansøgningsskemaet for projekter i områder med landvindmøller. Du finder link til den digitale ansøgningsportal nedenfor.

Oversigt over projekter, der står til at opnå støtte ved de enkelte runder, bliver offentliggjort som pdf-fil nederst på denne side ca. fire måneder efter ansøgningsfristen. Alle ansøgere får desuden svar direkte. Oplysninger om nye ansøgningsrunder vil også fremgå på statens-tilskudspuljer.dk.

Kontakt

Landdistriktspuljen

Ansøgningsfrist

Lukket for ansøgninger

Åbner igen i 2023