Aftalebaseret støtte 2019

Tre aktører er på Finansloven udvalgt til at modtage støtte fra Landdistriktspuljen i 2019 og indgår aftaler med Erhvervsstyrelsen om hvilke mål og resultater, der skal knyttes til tilskuddene.

Food Organisation of Denmark (FOOD) er et offentligt-privat partnerskab, som er stiftet som almennyttig forening på initiativ af Erhvervsministeriet med henblik på at fremme og formidle dansk og nordisk gastronomi og kvalitetsfødevarer. Landdistriktspuljen yder i 2019 et tilskud på 2 mio. kr. til FOOD's aktiviteter.

Landdistrikternes Fællesråd er en almennyttig, partipolitisk neutral interesseorganisation, der varetager fælles opgaver og interesser for landdistrikter og yderområder. Landdistriktspuljen yder i 2019 et tilskud på 1,5 mio. kr. til fællesrådets drift og aktiviteter.

Sammenslutningen af Danske Småøer er interesseorganisation for 27 småøer, som alle har mindst 20 og højest 1.200 fastboende indbyggere, og som ikke har bro- eller dæmningsforbindelse til fastlandet. Sammenslutningen arbejder for småøernes muligheder for fortsat at være levedygtige helårssamfund for alle aldersgrupper. Landdistriktspuljen yder i 2019 et tilskud på 1,5 mio. kr. som statslig støtte til sammenslutningens drift og aktiviteter.