Aftalebaseret støtte 2018

Tre aktører er udvalgt til at modtage støtte fra Landdistriktspuljen i 2018 og har indgået aftaler med Erhvervsstyrelsen om hvilke mål og resultater, der skal knyttes til tilskuddene.

Food Organisation of Denmark (FOOD) er et offentligt-privat partnerskab, som er stiftet som almennyttig forening på initiativ af Erhvervsministeriet med henblik på at fremme og formidle dansk og nordisk gastronomi og kvalitetsfødevarer. Landdistriktspuljen yder i 2018 et tilskud på 2 mio. kr. til FOOD's aktiviteter.

Som del af aftalen for 2018 stiler FOOD efter at skabe international opmærksomhed på mad- og spiseoplevelser i landdistrikterne. FOOD vil desuden støtte op om fødevareevents i landdistrikterne, fremme spisestedernes brug af lokale råvarer og gennemføre en indsats rettet mod virksomheder på Sjælland og Lolland-Falster mhp. at bidrage til udvikling af nye produkter og øge efterspørgsel efter produkter og oplevelser. Endelig videreudvikles en metode til at løfte kvaliteten af spiseoplevelser på udvalgte destinationer i landdistrikterne.

Landdistrikternes Fællesråd er en almennyttig, partipolitisk neutral interesseorganisation, der varetager fælles opgaver og interesser for landdistrikter og yderområder. Landdistriktspuljen yder i 2018 et tilskud på 1,5 mio. kr. til fællesrådets drift og aktiviteter.

Landdistrikternes Fællesråd arbejder som del af deres aftale i 2018 med potentialet for mikroturisme i landdistrikterne og vil bl.a. facilitetere faglige netværksgrupper, udarbejde en håndbog for mindre turismeaktører og videreudvikle Ø-pas. Derudover sætter fællesrådet fokus på landsbyernes fremtid, samt på små og mellemstore virksomheders vækstvilkår uden for de største byer, og på hvordan virksomhederne kan bidrage til at skabe lokal udvikling. Fællesrådet agerer sparringspartner for bl.a. Erhvervsministeriet og Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer samt arbejder med videndeling og formidling i forskellige sammenhænge.

Sammenslutningen af Danske Småøer er interesseorganisation for 27 småøer, som alle har under under 1.200 beboere, ikke er egen kommune, og ikke har fast forbindelse. Sammenslutningen arbejder for småøernes muligheder for fortsat at være levedygtige helårssamfund for alle aldersgrupper. Landdistriktspuljen yder i 2018 et tilskud på 1,5 mio. kr. som statslig østøtte til sammenslutningens drift og aktiviteter.

I 2018 arbejder sammenslutningen bl.a. med at øge bosætningen på småøerne, erhvervs- og foreningsnetværk på tværs af øerne og mulighederne for at oprette et mentorkorps for mikrovirksomheder. Sammenslutningen agerer desuden national sparringspartner vedr. småøer.