Aftalebaseret støtte

Landdistriktspuljen støtter organisationer, som gør et særligt arbejde for udvikling af landdistrikterne og de små øer, og som bidrager til at udbrede viden om landdistrikterne.

Foruden støtte til projekter efter åbne ansøgningsrunder, så yder Landdistriktspuljen tilskud til aktører, som er udpeget på Finansloven. Aktørerne indgår aftaler med Bolig- og Planstyrelsen om mål- og resultatplaner for de aktiviteter, som tilskuddene går til.

På siderne herunder kan du læse om puljens aftalebaserede tilskud.

Kontakt

Landdistriktspuljen