Tidligere programperiode

2014-2022

Programperiode 2014-2022

Hvis du har søgt støtte i programperioden 2014-2022, kan du her på siden finde oplysninger og vejledninger til dit projekt.

Hvis der sker ændringer i dit projekt, skal du søge om at få godkendt disse på forhånd.

Anmodninger om ændringer skal ske via PROMIS.

Der kan være 4 forskellige typer af ændringer:

  • Projektændringer
  • Budgetændringer
  • Projektoverdragelser (fra den oprindelige tilsagnshaver til en ny), 
  • Projektforlængelser.

Alle ændringer skal både godkendes af den lokale aktionsgruppe og af Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Det kan have betydning for, om du kan få alle projektomkostninger dækket, hvis du ikke søger om ændringer rettidigt.

Quick-guide til ændringer i Promis

Hjælpeskema ved budgetændringer

Overdragelsesblanket - Ved ansøgning om overdragelse af afsluttet projekt

Du søger om udbetaling via PROMIS.

Herunder finder du det bilag, som du skal skrive dine udgifter ind i, når du sender din anmodning om udbetaling når projektet er afsluttet.

Du kan med fordel bruge det allerede fra projektets start, og skrive dine udgifter, bilagsnumre osv. ind løbende. Det vil både give dig et løbende overblik, og gøre arbejdet med udbetalingsanmodningen lettere.

Bilagsskema 1 (Regnskabsbilag)

 

Logopakker

Nedenstående logoer kan bruges i forskellige sammenhænge f.eks. på hjemmesider, fysiske skilte, nyhedsbreve, plakater og flyers. 

LAG Logopakke

FLAG Logopakke

Integreret LAG og FLAG Logopakke 

Fysisk skiltning

Hvis dit projekt modtager et tilskud på over 375.000 kr. er der krav om opsætning af fysisk skilt midlertidigt i projektperioden, når der er tale om fysiske investeringer.

Du skal opsætte et fysisk skilt/plade eller en plakat på minimum A3 størrelse i løbet af projektperioden. Herunder finder du en skabelon til dit fysiske skilt.

Skilt til LAG-projekter

Skilt til FLAG-projekter

KONTAKT

Netværkscenter for LAG & FLAG
Kontaktliste

Koordinatorer

Oversigt over koordinatorer og forpersoner i programperioden 2014-2022

Danmarkskort over LAG-områder i forrige programperiode