Brexit pulje til LAG og FLAG områder

Formål med puljen er at fastholde og udvikle stærke lokalsamfund ved at støtte virksomheder, lokale ildsjæle og udviklingsprojekter i LAG og FLAG-områder, som er ramt af de negative konsekvenser af Brexit.    

Støtten fra Brexit-reserven afgrænses til projekter, der kan godtgøre en påvirkning af Brexit på virksomheder eller lokalsamfund, og som lever op til kravene om støtte igennem LAG-ordningen.

De negative konsekvenser af Brexit skal kunne dokumenteres jf. afsnit 2.6.1 inden for perioden fra 1. januar 2020 til 30. juni 2022.

Puljen udspringer af den politiske aftale af 16. december 2021 om udmøntning af Brexit-reserven til fiskerisektoren, punkt 7:

”Aftaleparterne ønsker at fastholde fokus på balancen mellem land og by. Der afsættes derfor midler til indsatser, der understøtter virksomheder, lokale ildsjæle og udviklingsprojekter i kyst- og landområder (7). Midlerne udmøntes under de Lokale aktionsgrupper (LAG). Støtten fra Brexit-reserven afgrænses til projekter, der kan godtgøre en påvirkning af Brexit på virksomheder og lokalsamfund.”

I henhold til aftalen er der afsat 30 mio. kr. til ordningen.

 

Siden vil løbende blive opdateret med informationer så snart vi kan.

 

 

 

Kontakt

Netværkscentret

Ansøgningsfrist

Der vil være én ansøgningsfrist i efteråret, som vil blive offentliggjort på denne side, så snart det er muligt.

Loggrundlag

Læs mere om lovgrundlaget på Fiskeristyrelsens hjemmeside:

Brexit-tilpasningsreserve - Fiskeristyrelsen