Døllefjelde Musse Naturpark - fra grusgrav til naturpark

18-01-2018

Når borgere og private aktører spiller sammen, kan der laves gode projekter. Det er Døllefjelde Musse Naturpark på Lolland et godt eksempel på. Her har de lokale borgere samarbejdet med en privat ejer om at omdanne en grusgrav til en stor naturpark.

Om projektet

Det var helt tilbage i 1996, at ideen om at skabe et naturområde i en gammel grusgrav ved Musse og Døllefjelde på Lolland opstod. Entreprenøren Troels Jørgensen var på det tidspunkt begyndt at grave grus på et 19,5 ha stort landbrugsareal. Heldigvis for området havde Troels Jørgensens et stort ønske om et engagere borgerne omkring råstofudvindingen i grusgraven.

Han indkaldte derfor til et informationsmøde, hvor han fortalte om arbejdet. På mødet gav han borgerne et tilbud om at få indflydelse på områdets udseende samt et tilsagn om at kunne overtage grusgravområdet, når råstofudvindingen var færdig.

Allerede i 1996 blev der nedsat en grusgravgruppe, som bestod af borgere fra Musse og Døllefjelde samt Troels Jørgensen selv. Gruppen har sidenhen arbejdet med forslag og ideer til, hvordan reetableringen af området skulle se ud, når det ikke længere var en grusgrav.

Det blev besluttet, at man ville gøre det 19,5 ha store areal til et naturområde, og i 2006 blev der på en stiftende generalforsamling for naturparkens bestyrelse præsenteret en samlet naturplan. Ideen var at genskabe natur- og skovudviklingstyper fra istiden til dag, så man ved en vandring i området ville kunne bevæge sig gennem 10.000 års naturhistorie.

Selve grundlaget for at etablere Døllefjelde-Musse Naturpark kom også i 2006. Her lavede borgerne en andelsforening med det formål at rejse kapital til at kunne købe grusgraven, når råstofudvindingen var færdig.

Tre år senere, i 2009, havde bestyrelsen for naturparken solgt 548 andelsbeviser, modtaget private donationer og fået støtte fra diverse fonde. Det var således skabt et grundlag for at kunne overtage området, og hjulpet på vej af Troels Jørgensens velvillighed blev grusgravområdet borgernes eje den 25. marts 2009.

I foråret 2010 gik beplantningsplanen og etableringen af agre og overdrev i gang. Der er nu etableret otte forskellige skovudviklingstyper, begyndende fra Dyratiden 10.000 år før Kristi, i et åbent landskab med rylelyng, enebær og røn.

Friluftsfolk har mulighed for at overnatte gratis i naturparkens tre sheltere, og snart vil besøgende også kunne opleve en landsby fra tidlig stenalder. Endelig er der fremskredne planer om at etablere en naturskole i naturparken, og man er også i færd med at opføre udendørs montre, der viser vandstandens betydning for hele Lolland-Falster.

Status

Borgerne i Musse og Døllefjelde har bogstaveligt talt en stor aktie i Døllefjelde-Musse Naturpark. Bestyrelsen for naturparken har i dag over 500 medlemmer, og sammen med Troels Jørgensen har borgerne gjort et rigtig stort stykke arbejde for, at naturparken er blevet en realitet. Begge parter betragter det som et af de flotteste naturetableringsområder, man har set på Lolland. At projektet er blevet så vellykket, skyldes måske netop det gode samspil mellem den private aktør og de lokale borgere.

Siden sidst (december 2017)

Der er sket en hel del i Døllefjelde Musse Naturpark siden indvielsen. Der er kommet infotavler på plads på parkeringspladsen, der er etableret bålhytte, sansegynge, klatreområde samt bord/bænkesæt. Dette er sket med støtte fra LAG Lolland-Falster, Lokale- og Anlægsfonden, Thorkild Høegh Mindelegat, Nordea fonden, Guldborgsund Kommunes Bosætningspulje og Højgaard Entreprise – i alt 228.000 kr.

Senest, i august 2017, er der også indløbet et beløb på kr. 6.250 fra Johannes og Maren Larsens mindelegat til etablering af en ny bålplads ved shelter området. 

Firmaet ETN arkitekterne har, sammen med en betonfabrik i Jylland, lavet en stor sten med historiske fakta, da det viste sig at den planlagte landskabsmodel ikke kunne fremstilles. Sønderskovhjemmet, som også passer stierne og toiletområdet, har lavet en pilehytte prototype, som skal bruges til at huse de mange rensdyrskind, som naturparken har på lager.

I sommeren 2017 blev der også sat geder og får ud i naturparken, så de kan pleje området på naturlig vis. 

Billeder

Foto: Tage Jensen

Foto: Tage Jensen

Foto: Tage Jensen

Foto: Tage Jensen

Senest ændret: 
18/01/2018 - 13:33

 

Kontakt

Døllefjælde-Musse Naturpark
Sakskøbingvej ved St. Musse
4880 Nysted

Døllefjælde-Musse Naturparks hjemmeside

Kontaktperson

Arne Høegh

Formand for naturparken
Telefon: 40 46 43 07

Om projektet

Hovedaktør

Naturparkens bestyrelse

Samarbejdspartnere

Selve etableringen af beplantning med Søren Paludan
Museum Lolland-Falster
Arkitektfirmaet ETN
Landskabsarkitekt Anne F. Stausholm

Kommune

Guldborgsund Kommune

Projektperiode

1996 – fortsat i gang

Økonomi

Ikke oplyst

Med støtte fra

årligt driftstilskud, sponsorstøtte samt solgte andelsbeviser
LAG Guldborgsund
Friluftsrådet - Tips- og Lottomidler til Friluftslivet
DMI-Fonden
Troels Jørgensen Enterprise A/S
Døllefjelde maskinstation
Søllefjelde Musse Fonden
Lollands Bank
Andelshavere