Om Liv og Land

Livogland.dk er en officiel hjemmeside fra Bolig- og Planstyrelsen. Hjemmesiden handler om landdistrikterne - herunder styrelsens initiativer på landdistriktsområdet.

Hjemmesiden drives af Bolig- og Planstyrelsens kontor for landdistriktsudvikling.

Ved kongelig resolution af 21. januar 2021 blev Erhvervsstyrelsens opgaver vedrørende landdistriktsområdet ressortomlagt til det nye Indenrigs- og Boligministeriet. Det betyder, at Landdistriktspuljen og LAG- og FLAG-ordningerne fremadrettet henhører under Bolig- og Planstyrelsen under Indenrigs- og Boligministeriet. 

Landdistriktsudvikling arbejder for at skabe mere attraktive levevilkår og flere arbejdspladser i de danske landdistrikter. Dette sker dels ved hjælp af EU-midler gennem de såkaldte LAG- og FLAG-ordninger og dels gennem nationale puljemidler til projekter i landdistrikterne og på småøerne samt ved hjælp af videnspredning og aktiv deltagelse i konkrete lokale udviklingsprojekter.