Om Liv og Land

Livogland.dk er en officiel hjemmeside fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Hjemmesiden handler om landdistrikterne - herunder styrelsens initiativer på landdistriktsområdet.

Hjemmesiden drives af Plan- og Landdistriktsstyrelsens kontor for landdistriktsudvikling.

Ved kongelig resolution af 15. december 2022 blev Indenrigs- og Boligministeriets opgaver vedrørende landdistriktsområdet ressortomlagt til Kirkeministeriet. Det betyder, at Landdistriktspuljen og LAG- og FLAG-ordningerne fremadrettet henhører under Plan- og Landdistriktssyrelsen under Kirkeministeriet. 

Landdistriktsudvikling arbejder for at skabe mere attraktive levevilkår og flere arbejdspladser i de danske landdistrikter. Dette sker dels ved hjælp af EU-midler gennem de såkaldte LAG- og FLAG-ordninger og dels gennem nationale puljemidler til projekter i landdistrikterne og på småøerne samt ved hjælp af videnspredning og aktiv deltagelse i konkrete lokale udviklingsprojekter.