Landdistriktspuljen åbner for en ny runde med 25 mio. kroner til at styrke ”det gode landsbyliv”

Publiceret 03-05-2021

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek åbner i dag for 2. ansøgningsrunde under Landdistriktspuljen 2021, hvor 25 mio. kr. uddeles til forsøgsprojekter i landdistrikterne

De 25 mio. kr. udloddes til projekter i landsbyer under temaet ”det gode landsbyliv nu og i fremtiden”. Med temaet ønskes rundens midler prioriteret til projekter, der fx:

  • Søger at fastholde lokale arbejdspladser, lokale fritidstilbud, et lokalt udbud af offent-lige funktioner mv. i landsbyer og mindre byer.
  • Understøtter omstilling og udvikling af landsbyer og mindre bysamfund i landdistrik-terne.

Midlerne skal være med til at styrke den lokale udvikling i landsbyer over hele landet.
Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek:

Landsbyerne er typisk kendetegnet ved et stærkt sammenhold og et rigt foreningsliv. Men med centraliseringen er rigtig mange offentlige funktioner, lokale tilbud og arbejdspladser flyttet længere væk fra borgerne i landdistrikterne. Derfor har jeg valgt, at midlerne i denne runde skal bringe nærhed tilbage og styrke det gode liv i de små bysamfund, hvor frivillige og ildsjæle holder hjulene i gang.

Ansøgninger til Landdistriktspuljens anden runde 2021 skal være Bolig- og Planstyrelsen i hænde inden 30. juni kl. 12.00.

Fakta om Landdistriktspuljen

I 2021 er der med i alt 62 mio. kroner et rekordhøjt beløb i Landdistriktspuljen. Heraf vil 55,4 mio. kr. blive uddelt til projekter i tre åbne ansøgningsrunder i løbet af året. Landdistriktspuljens første runde blev udmeldt i februar og havde ansøgningsfrist i april. 

Ansøgninger til Landdistriktspuljen bliver vurderet af Det Rådgivende Udvalg for Landdi-striktspuljen, som består af formand Finn Jorsal, Lisbeth Kristensen Lei, Nynne Larsby Friis og Nils Natorp.

Du kan finde ansøgningsskema og vejledning på undersiden om forsøgsprojekter.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål om Landdistriktspuljen, kan du kontakte Bolig- og Planstyrelsen på tlf. 41 71 78 97 (alle hverdage kl. 10-12) eller på landdistriktspulje@erst.dk