11 millioner til initiativer i landdistrikterne

Publiceret 10-07-2017

51 nye projekter i landdistrikterne modtager 11 mio. kr. fra Erhvervsministeriets landdistriktspulje. Projekterne skal skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Med Landdistriktspuljen har regeringen mulighed for at understøtte lokale kræfters gode ideer og afprøve nye tiltag i landdistrikterne. Det glæder mig, at vi på den måde kan bidrage til at skabe vækst og udvikling i hele Danmark”.

Erhvervsministeren nedsatte tidligere på året et rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen. Udvalget består af formanden Grethe Saabye og Marie Louise Friderichsen, Finn Jorsal og Jan Bendix.

Udvalget har vurderet ansøgningerne og 51 projekter er indstillet til midler fra puljen. Af midlerne går ca. 5,9 mio. kr. til 22 forsøgsprojekter, ca. 2,6 mio. kr. til 7 forsknings- og informationsprojekter og ca. 2,7 mio. kr. går til 22 projekter på de små øer.

Formand for det rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen Grethe Saabye:

”Det har været en fornøjelse at se de mange ideer og initiativer, der bare venter på at blive realiseret i landdistrikterne og på de små øer. I udvalget har vi været enige om at fordele midlerne, så de understøtter mange forskellige tilgange til landdistriktsudvikling, og vi har ønsket en vis geografisk spredning. Jeg glæder mig til at fortsætte udvalgets arbejde ved næste ansøgningsrunde.”

Se lister over de 51 projekter her:

Til efteråret åbnes for Landdistriktspuljens anden søgerunde. Læs mere om Landdistriktspuljen her.

 

Fakta

Der har ved Landdistriktspuljens 1. runde været åbnet for ansøgninger til tre forskellige projekttyper:

  1. 1.Forsknings- og informationsprojekter indenfor temaet Branding med udgangspunkt i stedspecifikke kvaliteter – organisering og effekt
  2. 2.Forsøgsprojekter i landdistrikterne, særligt indenfor temaet Den moderne landsby – lokal udvikling gennem levedygtige landsbyer
  3. 3.Projekter på de små øer, som hver især bidrager til at sikre levevilkårene på de 27 danske småøer.

Læs mere

Landdistriktspuljen blev evalueret i 2018. Du finder rapporten, som kortlægger, karakteriserer og vurderer puljen og de projekter, der er støttet ved de åbne ansøgningsrunder, i Liv og Lands litteratursamling.

Kontakt

Landdistriktspuljen