8 mio. kr. til nye landdistriktsprojekter

Publiceret 15-08-2017

Erhvervsministeriets Landdistriktspulje åbner nu for ansøgninger for i alt 8 mio. kr. til nye forsøgsprojekter i landdistrikterne og projekter på de små øer.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Regeringen ønsker at styrke vækst og udvikling i landdistrikterne, og landdistriktsaktørerne inviteres bl.a. til at sætte fokus på nye indsatser for at skabe levedygtige landsbyer. Med landdistriktspuljen åbner vi mulighed for at borgere, virksomheder, foreninger, kommuner og organisationer kan opnå medfinansiering af visionære projekter i landdistrikterne og på de 27 småøer”.

Med årets anden ansøgningsrunde udmønter Landdistriktspuljen dels 2,5 mio. kr. til projekter, der kan bidrage til at forbedre levevilkårene i de små øsamfund, og dels 5,5 mio. kr. til forsøgsprojekter i landdistrikterne.

To tredjedele af midlerne til forsøgsprojekter er rettet mod temaet Den moderne landsby – lokal udvikling gennem levedygtige landsbyer for at understøtte et fokus på levedygtige landsbyer og det netop udpegede Udvalg for levedygtige landsbyer, der indgik i planlovsaftalen om Danmark i bedre balance mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Du finder ansøgningsskemaer og vejledninger på informationssiderne om Landdistriktspuljen.

Ansøgninger skal være Erhvervsstyrelsen i hænde inden 12. oktober 2017 kl. 12.00.

 

Fakta

  • Landdistriktspuljens første runde indbød i foråret til ansøgninger om støtte til forsknings- og informationsprojekter, forsøgsprojekter i landdistrikterne og projekter på de små øer.
  • Her modtog Erhvervsstyrelsen 190 ansøgninger om i alt mere end 56 mio. kr.
  • 51 projekter modtog i juli tilsagn fra puljen.
  • Tilsagnene fordelte sig på ca. 5,9 mio. kr. til 22 forsøgsprojekter, ca. 2,6 mio. kr. til 7 forsknings- og informationsprojekter og ca. 2,7 mio. kr. til 22 projekter på de små øer.

Hotline for Landdistriktspuljen

Telefontid 10-12 på hverdage