Projektvejledning

Publiceret 09-11-2016

Vi har nu revideret projektvejledningen til LAG og FLAG projekter. Denne vejledning erstatter den fra marts 2015.

Vi har nu revideret projektvejledningen til LAG og FLAG projekter. Denne vejledning erstatter den fra marts 2015.i har gjort mere ud af at forenkle sproget, samt samlet oplysningerne, så man fortrinsvis skal lede et sted.

Da reglerne – og dermed vejledningen - er temmelig omfattende, har vi valgt også at lave en kort udgave, som med fordel kan anvendes af potentielle projektansøgere og nuværende tilsagnshavere. Den korte brugervejledning giver en overordnet indsigt i de regler og krav, som man skal leve op til som LAG eller FLAG tilskudsmodtager. Selve ”Vejledningen til projekter med LAG og FLAG tilskud” er det omfattende dokument, hvor alle regler og krav uddybes og forklares nærmere.

Vi opfordrer til, at alle læser vejledningerne. I den korte vejledning har vi også lavet nogle tjeklister som bilag, der kan hjælpe projektansøgere og tilsagnshavere med at sikre, at alle krævede oplysninger bliver husket - i alle projektets faser. Da udbetalingen af tilskud kræver, at man har stor fokus på dokumentation, har vi givet anvisninger til, hvordan dette nemmest kan håndteres.

Vi håber, at vi med disse nye vejledninger kan medvirke til at gøre det nemmere at være tilskudsmodtager, således at LAG og FLAG midlerne kommer ud at arbejde for den gode udvikling i Danmarks landdistrikter.

Link til (den lange) ”Vejledning til projekter med LAG og FLAG tilskud”
Link til (den korte) ”Kort brugervejledning til projekter med LAG og FLAG tilskud