Første runde af Landdistriktspuljen 2016

Publiceret 01-11-2016

Erhvervs- og Vækstministeriet har netop givet tilsagn til alt 6,6 mio. kr. i støtte til 28 projekter i danske landdistrikter og på småøerne.

Pressemeddelelse udsendt dags dato kan læses på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside.
Listen over ansøgere, der har opnået tilsagn, kan ses her på livogland.dk under Forsøgsprojekter i landdistrikterne og Projekter på de små øer.
De enkelte ansøgere får svar direkte.

Hotline for Landdistriktspuljen kan kontaktes på tlf. 41 71 78 97 (alle hverdage kl. 10-12) / landdistriktspulje@erst.dk eller Henrik Steen Jensen på tlf. 35 29 12 86 / HenStn@erst.dk