Oprettelse af lokale aktionsgrupper

Alle kan tage initiativ til at oprette en lokal aktionsgruppe. Det er en forudsætning, at det er sker på en åben og gennemskuelig måde.

Der kan i 2022 oprettes nye lokale aktionsgrupper i de kommuner, der er udpeget af ministeren. De nye aktionsgrupper skal virke fra 2023-2027.

Se hvilke geografiske områder (kommuner) der er udpeget her

Proceduren for oprettelse af lokale aktionsgrupper består af følgende trin:

  • Afholdelse af et informationsmøde
  • Afholdelse af en stiftende generalforsamling, og
  • Udarbejdelse af lokal udviklingsstrategi
  • Endelig godkendelse af aktionsgruppen og den lokale udviklingsstrategi 

Find mere information og skemaer, der relaterer sig til hele opstartsprocessen her:

Information vedr. processen for oprettelse af nye aktionsgrupper

Kontakt endelig Netværkscentret i Plan- og Landdistriktsstyrelsen, hvis du vil vide mere om, hvordan du opretter en lokal aktionsgruppe.

LEADER-metoden til lokaldrevet udvikling i landdistrikter og fiskeriområder

Lokalstyret udvikling (LEADER) er en del af flere af EU’s programmer. LEADER-metoden bygger på den grundidé at lokale kræfter – og dermed lokal indsigt og kendskab til lokalområdet – skal danne grundlag for udarbejdelsen lokalt tilpassede udviklingsstrategier og uddeling af projektmidler til lokale aktører. Der skal dannes en lokal aktionsgruppe, som er en forening, der består af et partnerskab af repræsentanter for offentlige og private lokale socioøkonomiske interesser og organisationer. Aktionsgruppens bestyrelse kan indstille lokale projekter, der lever op til udviklingsstrategiens målsætninger, til tilskud i Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Projekterne kan fx bidrage til at fastholde og etablere nye arbejdspladser og forbedre levevilkårene i landdistrikterne.

Kontakt

Netværkscenteret