Økonomi og aftaler vedr. aktionsgrupper i perioden 2022-2027

På denne side finder du generel information, der vedrører den økonomi og de aftaler der gælder for de nye aktionsgrupper, der skal oprettes i 2022 og drifte i perioden 2023-2027.

EU’s budget- og programperioder er 7-årige. Den tidligere periode løb til udgangen af 2020. På landdistriktsområdet (LAG) blev det besluttet i EU, at der skulle være en overgangsperiode på 2 år, så perioden reelt udløber i 2022. 

På FLAG-området blev det i fiskeriaftalen fra 18. marts 2021 aftalt, at FLAG i perioden 2021-2023 skulle være en nationalt finansieret ordning. 

Det betyder, at der i foråret 2022 vil være en proces med at få truffet beslutning om den kommende organisering af aktionsgrupper fra 2023 og frem, både hvad angår LAG og FLAG. 

Økonomien i LAG- og FLAG-ordningerne

Der er indgået politiske aftaler, som omhandler økonomien på begge ordninger.

Hvad angår LAG, fremgår det af landbrugsaftalen fra 4. oktober 2021, at der årligt afsættes en ramme på 93 mio. kr. til LAG.

Hvad angår FLAG, fremgår det af ovennævnte aftale, at FLAG videreføres i 2021-2023, hvilket reelt betyder en årlig ramme på 16 mio. kr.

Forsåvidt angår 2022, er der trukket et beløb ud til at finansiere opstarts- og etableringsprocessen til nye aktionsgrupper.

Nedlukning af lokale aktionsgrupper fra perioden 2014-2020

Det er et forordningskrav, at alle lokale aktionsgrupper lukkes ned og nye startes op ved overgangen fra én 7-årig programperiode til den næste. Plan- og Landdistriktsstyrelsen har udsendt en vejledning herom til de lokale aktionsgrupper. 

Kontakt

Netværkscenter for LAG & FLAG