LAG-ordningen 2023-2027

Fra Landdistriktsprogram til CAP-plan

EU's fælles landbrugspolitik består aktuelt af to søjler: ​

  • Søjle 1 er den direkte landbrugsstøtte og markedsordningen. ​

  • Søjle 2 finansierer landdistriktspolitikken, som fokuserer på miljø og udviklingsprogrammer. ​

Søjle 2 er det, der i den nuværende periode kaldes ”Landdistriktsprogrammet 2014-2020”​. LAG-ordningen udgør en lille del af de samlede indsatser under dette program.  ​

I den kommende 7-årige periode er der lagt op til, at de nationale implementeringer af den fælles landbrugspolitik samles i nationale strategiske CAP-planer (common agricultural policy). ​

De nationale CAP-planer vil ligne den nuværende periodes nationale landdistriktsprogrammer meget, men CAP-planerne vil også indeholde elementer af den fælles europæiske landbrugspolitiks søjle 1.

LAG-ordningen er én af mange ordninger i den samlede nationale CAP-plan.

CAP-planerne skal godkendes i EU-kommissionen. De nye nationale CAP-planer vil først få virkning fra den 1. januar 2023. 

Den overgangsperiode, der har været i 2021 og 2022 har muliggjort, at man kan starte processen med opstart af nye aktionsgrupper og udarbejdelse af udviklingsstrategier op i løbet af 2022, sideløbende med fortsættelsen af LAG’erne fra programperioden 2014-2020.

Lovgrundlag for LAG-ordningen 

CAP-forordningen

"Forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landsbrugspolitik og finansieres gennem den europæiske garantifond (EGFL), den europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af..." omfatter bl.a. LAG-ordningen.

LAG-ordningen er nævnt i artikel 77.

Du kan finde forordningen her.

Fællesforordningen (CPR)

Fællesforordningen gjaldt tidligere alle strukturfonde, men den gælder i programperioden 2021-2027 ikke længere for landbrugsområdet, der nu har sin egen forordning - "CAP-forordningen".​

Fællesforordningen er dog interessant i forhold til LAG-ordningen alligevel, fordi forordningens art. 31-34 omhandler LEADER.​

Du kan finde fællesforordningen her

Kontakt

Netværkscenter for LAG & FLAG
Danmarkskort med udpegede LAG-områder