Introduktion til lokale aktionsgrupper

Lokale aktionsgrupper - hvad er det?

Lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter. Bestyrelsen i aktionsgruppen er valgt blandt områdets borgere.  I bestyrelsen sidder repræsentanter fra borgere, virksomheder, foreninger og myndigheder, som skal bestyre foreningen og sørge for at den lokale udviklingsstrategi bliver opfyldt.

Visionen for lokale aktionsgrupper er at skabe udvikling med udgangspunkt i det enkelte områdes lokale behov. Det sker med udgangspunkt i den såkaldte LEADER-metode og en lokal udviklingsstrategi, som aktionsgruppen udvikler. Den danner grundlaget for gruppens arbejde og sætter rammerne for, hvilke projekter aktionsgruppen kan tildele tilskud.

LEADER-metode som ramme for arbejdet

Princippet for aktionsgruppernes virke er, at de er styret såkaldt ’bottom-up’. Det betyder, at idéerne og indsatsen bliver skabt nedefra blandt de lokale og anerkendt oppefra fra det politiske system, der udbetaler tilskud og godkender projekter.

Borgere får dermed reel indflydelse og bestemmer, hvordan deres lokalområde skal udvikles. Dette står i modsætning til en typisk ”top-down” model, hvor det politiske system selvstændigt beslutter en indsats.

Denne tilgang til udvikling er baseret på LEADER-metoden. Grundidéen i LEADER-metoden er, at lokale kræfter – og dermed lokal indsigt og kendskab til områdets særkendetegn – skal have indflydelse på udvikling i landdistrikterne og fiskeriområderne.

Arbejdet i de lokale aktionsgrupper er udmøntningen af en række programmer i EU, som skal sikre levende landdistrikter, hvor folk har mulighed for at bo, arbejde og drive erhverv.

De lokale aktionsgrupper tildeler tilskud til projekter i dens lokalområder. Det gør de med udgangspunkt i en lokal udviklingsstrategi og retningslinjer fra EU og Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Den enkelte aktionsgruppe arbejder med udgangspunkt i en lokal udviklingsstrategi, som er udviklet for det konkrete område, en lokale aktionsgruppe dækker. Det er med udgangspunkt i denne, at aktionsgruppen tildeler støtte til projekter i lokalområdet.