Information vedr. processen for oprettelse af nye aktionsgrupper

På denne side findes generel information og skemaer, der vedrører og skal anvendes under processen med at oprette nye aktionsgrupper i løbet af 2022.

De lokale aktionsgrupper er i Danmark en del af EU’s program for landbrugsområdet, som i perioden 2023-2027 hedder den strategiske CAP-plan. Der skal også oprettes lokale aktionsgrupper i udpegede fiskeriområder, de kaldes for FLAG. Aktionsgrupperne skal etableres i løbet af 2022, og kan endeligt godkendes primo 2023.

Vejledning

Vejledning om oprettelse af lokale aktionsgrupper findes her. (opd. 20.05.2022)

Ansøgningsfrister vedr. oprettelse af lokale aktionsgrupper i 2022

Overblik over gældende ansøgningsfrister i forbindelse med opstartsprocessen findes her

Opfølgning på afholdt informationsmøde - ansøgningsskema

Når de lokale aktører har samlet partnerskabet i et eller flere områder, der ønsker at oprette en lokal aktionsgruppe, og har afholdt et informationsmøde, hvor dette besluttes af de tilstedeværende ved simpelt flertal, skal der indsendes et ansøgningsskema til Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Ansøgningsskema om oprettelse af lokal aktionsgruppe findes her. Fristen for indsendelse af dette ansøgningsskema er senest 1. juli 2022.

Opfølgning på stiftende generalforsamling for lokal aktionsgruppe - ansøgningsskema

Når der er blevet afholdt lovligt indkaldt, stiftende generalforsamling for foreningen for den lokale aktionsgruppe, skal der indsendes et ansøgningsskema til Plan- og Landdistriktsstyrelsen, som herefter godkender aktionsgruppen som tilskudsberettiget til at kunne modtage opstartsstøtte og til at kunne fortsætte arbejdet med at udarbejde en lokal udviklingsstrategi.

Standardvedtægter for foreningen for lokal aktionsgruppe findes her.

Ansøgningsskema om godkendelse af lokal aktionsgruppe (efter afholdelse af stiftende generalforsamling) findes her. (opd. 20.09.22)

Fristen for indsendelse af dette ansøgningsskema er senest 14. oktober 2022.

Brug af logo

Link til logoer på EU Kommissionens hjemmeside kan findes her. Det er disse logoer, der skal anvendes.

Annoncer

Annoncerne kan hjælpe med at få offentlighedens fokus på begivenheder i de lokale aktionsgrupper, og kan bruges til eksempelvis avisannoncer og nyhedsbreve. Skabelon til annoncer findes her.

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om opstart af lokale aktionsgrupper findes her.

Orienteringsmøder om opstart af lokale aktionsgrupper afholdt i foråret 2022

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har i løbet af foråret afholdt orienteringsmøder om processen for at opstarte nye aktionsgruppe i 2022. Du kan se indholdet af møderne her.