LAG-projekter der fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne

Regeringen har afsat 30 millioner kroner ekstra i 2020 til de lokale aktionsgrupper - målrettet lokale projekter, hvis hovedformål bidrager til bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne.

For at projektet falder ind under dette hovedformål skal mindst ét af følgende kriterier være opfyldt:

1. Projektet frembringer grønne løsninger

Eksempler:
 • produktion, byggeri, infrastruktur eller lignende
 • produkter, arbejdsmetoder eller lignende
 • effektiv (gods)transport
 • forarbejdning af (lokale) økologiske/bæredygtige fødevarer

2. Projektet fremmer klima- og miljøtiltag

Eksempler:
 • energieffektiviseringer
 • alternativ energi
 • test og demonstration af grønne løsninger

3. Projektet fremmer cirkulær økonomi

Eksempler:
 • genanvendelse (indsamling, sortering og oparbejdning/upcycling)
 • genbrug og genanvendelse af fx emballage
 • reparation af produkter og istandsættelse af bygninger
 • længere holdbarhed af produkter og bygninger
 • deling af produkter, lokaler, maskiner
 • bekæmpelse af forurening, fx plastik i naturen
 • madspild og bioenergi
 • genbrugspladser som samlingspunkt for cirkulære aktiviteter (Obs. her er det vigtigt, at kommunerne tænkes med som ejere af genbrugspladserne. Læs evt. mere på hjemmesiden for Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer)

4. Projektet skaber øget/ny adgang til natur, nye naturoplevelser og/eller naturbevarende tiltag

 

5. Projektet understøtter bæredygtig turisme

Kontakt

Netværkscenter for LAG & FLAG