Information for Koordinatorer

Tjekliste til koordinatorer

Tjekliste til koordinator ved indsendelse af ansøgning (opd. 17.01.2023 - Nyt logo)

Besigtigelse

Besigtigelsesrapport (opd. 17.01.23 - Nyt logo)

Skabeloner til breve fra LAG

Her findes skabeloner til brug for kommunikation med ansøgere og projektholdere.

Overdragelsesblanketter

I forbindelse med overdragelse af projekter, der er afsluttede, til en ny tilsagnshaver findes her to skemaer. Det ene til brug for projekter under den forrige programperiode og det andet til brug for projekter der er afsluttet i PROMIS i den nuværende programperiode. Overdragelse af aktive projekter skal ske gennem PROMIS.

Overdragelsesblanket, afsluttede projekter - programperiode 2007-2013

Overdragelsesblanket, afsluttede projekter - programperiode 2014-2020 (Opd. 28.02.22)

Overdragelseblanket - konkurs, afsluttede projekter - programperiode 2014-2020 (Opd. 28.02.22)

Habilitet

Der findes to udgaver af egenkontrolskemaet. En udgave hvor der kun er egenkontrollen og en udgave, hvor egenkontrollen og bestyrelsesreferatet er samlet i et dokument. Den enkelte LAG er velkommen til at anvende et hvilket som helst af skemaerne, der ønskes.

Prioriteringsværktøj og opslagsværk relateret til PROMIS