Opfølgning efter generalforsamling

Efter en lokal aktionsgruppe under LAG eller FLAG-ordningen har holdt sin ordinære generalforsamling skal de sende en række dokumenter til Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Efter den ordinære generalforsamling skal følgende materiale fremsendes senest den 1. november til LAG sekretariatet, lagtilskud@bpst.dk.

  • Kopi af underskrevet referat af generalforsamling
  • Kopi af bestyrelsens beretning godkendt af generalforsamling
  • Kopi af godkendelsen revideret årsregnskab samt tilhørende revisionsprotokol
  • Kopi af godkendt drifts- og likviditetsbudget
  • Skema 6 - Bestyrelsessammensætning

Her finder du:

Skema 6 - Bestyrelsessammensætning - opdateret 16.09.2021

Ved ændring af vedtægterne, bestyrelsens sammensætning eller udviklingsstrategien

Ændrer generalforsamlingen vedtægterne for den lokale aktionsgruppe, sammensætningen i bestyrelsen eller udviklingsstrategien skal disse ændringer meldes til LAG sekretariatet i Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Det skal ske senest 14 dage efter beslutningen er truffet til lagtilskud@bpst.dk.

Kontakt

Netværkscenter for LAG & FLAG