Kontaktpersoner i Netværkscenteret

Netværkscenteret bistår de lokale aktionsgrupper i forskellige henseender, herunder driftsspørgsmål, vejledning om støttemuligheder og kompetenceudvikling af grupperne.

LAG Sekretariatets adresse

Plan- og Landdistriktsstyrelsen
LAG Sekretariatet
Slotsgade 1
4800 Nykøbing F

Generelle spørgsmål

Netværkscenteret
Tlf.: 4171 7830 
E-mail: netvaerkscenter@bpst.dk     

Dea Cordt Kragh
Tlf.: 4021 4555, e-mail: deacor@bpst.dk
 
Mette Andreasen
Tlf. 2487 2618, e-mail: metand@bpst.dk
 
Heidi Nielsen
Tlf.: 2166 8608, e-mail: heinie@bpst.dk
 
Mette Hovmand
Tlf.: 2444 6520, e-mail: methov@bpst.dk
 

Spørgsmål vedr. konkrete sager

LAG-tilskud
Tlf.: 9134 5252
E-mail: lagtilskud@bpst.dk