Kontaktpersoner i Netværkscenteret

Netværkscenteret bistår de lokale aktionsgrupper i forskellige henseender, herunder driftsspørgsmål, vejledning om støttemuligheder og kompetenceudvikling af grupperne.

LAG Sekretariatets adresse

Bolig- og Planstyrelsen
LAG Sekretariatet
Slotsgade 1
4800 Nykøbing F

Generelle spørgsmål

Netværkscenteret (i juli åbent fra kl. 9.00 til kl. 13.00)
Tlf.: 4171 7830 
E-mail: netvaerkscenter@bpst.dk     

Dea Cordt Kragh
Tlf.: 4021 4555, e-mail: deacor@bpst.dk
 
Ulla Bartels
Tlf. 2331 8515, e-mail: ullbar@bpst.dk
 
Fridrikur Symphor Henriksen
Tlf. 2168 5673, e-mail: frihen@bpst.dk
 
Mette Andreasen
Tlf. 2487 2618, e-mail: metand@bpst.dk
 
Heidi Nielsen
Tlf.: 2166 8608, e-mail: heinie@bpst.dk
 

Spørgsmål vedr. konkrete sager

LAG-tilskud
Tlf.: 9134 5252
E-mail: lagtilskud@bpst.dk