Design, logoer og skabeloner til brug i lokale aktionsgrupper

Hent designguiden, samt forskellige logoer og skabeloner til brug i de lokale aktionsgrupper.

Logo og skabeloner

Link til ELFUL (gælder for LAG-området)

På hjemmesider og andet elektronisk materiale skal der være et link til den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL):

Designguide

I designguiden beskrives de forskellige logoer og skabeloner, der kan anvendes af de forskellige aktionsgrupperne. Det er vigtigt, at retningslinjerne i manualen følges, da det sikrer, at aktionsgruppernes eksterne kommunikation bliver sammenhængende og får et ensartet udtryk og overholder kravene fra EU.

Brevpapir

Brevpapiret kan anvendes til ansøgere og andre, som aktionsgruppen kommunikerer med. Derudover kan det anvendes til dagsordner og referater. For at benytte skabelonen downloades den og gemmes på eget drev, hvorfra den åbnes. Skrifttype, skriftfarve og skriftstørrelse er kodet ind i skabelonen, og skal ikke ændres.

Visitkort

Visitkortet kan bruges af koordinator, formand og andre der har behov for at videregive kontaktoplysninger, og findes både på dansk og engelsk. For at benytte skabelonen downloades den og gemmes på eget drev, hvorefter du indsætter dine egne oplysninger. 

Annoncer

Annoncerne kan hjælpe med at få offentlighedens fokus på begivenheder i de lokale aktionsgrupper,  og kan bruges til eksempelvis avisannoncer og nyhedsbreve. Annoncerne findes både med 2- og 3-spaltet layout.

PowerPoint

PowerPoint anvendes til præsentationer eller oplæg. For at benytte skabelonen downloades den og gemmes på eget drev, hvorfra den åbnes. Herefter kan der skrives i PowerPoint-skabelonen. Der er to udgaver under hver.

Webbanner

Webbanneren er beregnet til at bruge på de lokale aktionsgruppers hjemmeside. Grafik og logo er en del af skabelonen, og der må derfor ikke ændres på bannerens form og farve.

LAG Logo

Logoet er et kendetegn for de lokale aktionsgrupper, og kan anvendes i LAG'ernes synliggørelse overfor lokalsamfund og pottentielle støttemodtagere. Logoet findes i tre varianter, og det er en konkret vurdering, hvilket logo der fungerer bedst, i den aktuelle situation.

Logoer - EU til projekter og drift

Logoerne er en samlet fil med EU og LEADER logo, samt en støttetekst. De findes både på dansk og engelsk, samt i farve og sort-hvid. Følgelogoerne kan bruges i forskellige sammenhænge f.eks. på LAG'ens hjemmeside, fysiske skilte og LAG'ens nyhedsbreve.

Logosamling

Logosamlingen er en samlet fil med LAG logo, EU og LEADER logo, samt en støttetekst. Logosamlingen kan bruges i forskellige sammenhænge f.eks. på LAG'ens hjemmeside, fysiske skilte og LAG'ens nyhedsbrev.

Oplysningsskilte

Oplysningskiltet er beregnet til brug ved fysisk skiltning. Størrelse og farve på logoerne er fast, og må ikke ændres. Du skal blot tilføje projekttitel og projektbeskrivelse.

EU + LEADER logoer

EU og LEADER logoerne ligger som individuelle filer, uden støttetekst. Logoerne kan bruges i forskellige sammenhænge, f.eks. på hjemmesider, fysiske skilte og nyhedsbreve.  

Kontakt

Netværkscenter for LAG & FLAG