Info til lokale aktionsgrupper

Her finder de lokale aktionsgrupper relevante informationer, som skal anvendes til at varetage drift af aktionsgruppen.

Vejledning til afvikling af lokale aktionsgrupper 2014-2020

Her findes en vejledning til hvordan aktionsgrupperne (LAG og FLAG) fra programperioden 2014-2020 skal afvikles, når det bliver aktuelt.

Vejledning til afvikling af aktionsgrupper  (17.01.2023 - Nyt logo)

Vejledning vedr. folkevalgt revisor

Her findes en vejledning og forslag til en skabelon, som kan anvendes hvis aktionsgruppen vælger at bruge en folkevalgt revisor til at revidere foreningens regnskab.

Vejledning og skabelon (1.11.2019)

Skabeloner og logoer

Hent forskellige logoer, designmanualen og skabeloner til brug i lokale aktionsgrupper.

Udlånskvittering - skabelon (29.06.18)

Vejledning om tilskud til løn og administration

Find vejledning om tilskud til løn og administration til lokale aktionsgrupper samt de skemaer, der skal anvendes.

Dokumenter til behandling af ansøgninger

Find forskellige dokumenter til brug ved behandling af ansøgninger, eksempelvis prioriteringsværktøj, besigtigelsesrapport og brevskabeloner.

Opfølgning efter generalforsamling

Efter en lokal aktionsgruppe har holdt sin ordinære generalforsamling skal de sende en række dokumenter til Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Persondata

Her findes materiale til brug for behandling af persondata i den lokale aktionsgruppe.

NetværksInfo

Netværkscenteret sender løbende et nyhedsbrev ud til de lokale aktionsgrupper.

Kontaktpersoner i Netværkscenteret

Netværkscenteret bistår de lokale aktionsgrupper i forskellige henseender, herunder driftssspørgsmål, vejledning om støttemuligheder og kompetenceudvikling af grupperne.