LEADER-metoden

Arbejdet i de lokale aktionsgrupper er baseret på den såkaldte LEADER-metode. Grundidéen er, at lokale kræfter - og dermed lokal indsigt og kendskab til områdets særkendetegn - skal have indflydelse på landdistriktspolitikken.

De lokale aktionsgrupper arbejder efter LEADER-metoden. Den sikrer, at lokale borgere har indflydelse på udviklingen,
og skaber sammenhæng mellem de mange lokale udviklingstiltag. Desuden er et af målene at overføre viden og erfaringer fra landdistrikt til landdistrikt og fiskeriområde til fiskeriområde – både nationalt og internationalt gennem netværk og fælles projekter.

LEADER-metoden bygger på syv nøgleprincipper, som til sammen kan bidrage med lokal forankring, udblik til omverdenen,
fornyelse og brug af lokale ressourcer. Principperne tilfører en større nytteværdi i det enkelte projekt og den lokale  aktionsgruppes arbejde generelt, som ikke nødvendigvis var fremkommet uden inddragelsen af den lokale aktionsgruppe og det deraf følgende samspil mellem aktørerne og mellem projekterne.

De syv nøgleprincipper er:

  • Partnerskaber i form af lokale aktionsgrupper
  • Gennemførsel af samarbejdsprojekter
  • Bottom-up strategi
  • Tværsektoriel tilgang
  • Områdebaserede lokale udviklingsstrategier
  • Gennemførsel af innovative strategier
  • Netværkssamarbejde mellem lokale partnerskaber

Med LEADER-principperne kan der skabes resultater, der ikke ellers ville være opnået. LEADER-metoden kan derfor mere end at støtte aktørerne i deres normale aktiviteter – den kan tilføre en større nytteværdi, for eksempel ved at skabe netværk, der fremmer tværsektorielt og nyskabende samarbejde, og sætte projekterne ind i en større sammenhæng, der giver de bedste løsninger på de lokale udfordringer.

Læs mere om LEADER-metoden i her