Lokale udviklingsstrategier

Alle lokale aktionsgrupper skal udarbejde en udviklingsstrategi, der tager udgangspunkt i udfordringerne og mulighederne for deres område.

Det er udviklingsstrategien, der udstikker de lokale rammer for hvilke projekter, aktionsgruppen kan tildele tilskud. Aktionsgrupperne kan fastsætte yderligere kriterier for udvælgelse af projekter end det, der fremgår af bekendtgørelserne.

En udviklingsstrategi indeholder som minimum:

  • Beskrivelse af lokalområdets særlige situation og udfordringer
  • Overordnede målsætninger
  • Kvantificerede målsætninger
  • Beskrivelse af aktiviteter, der skal føre til opfyldelse af målene
  • Plan for involvering af lokale partnere
  • Budget og tidsplan

Hvis du søger støttemidler til et projekt hos din lokale aktionsgruppe, skal du især hæfte dig ved målsætningerne, da dit projekt skal være med til at opfylde målene i strategien. Som projektansøger skal du endvidere kunne sandsynliggøre i din ansøgning, at dit projekt bidrager til opfyldelsen af aktionsgruppens kvantificerede målsætninger.