Lovgrundlag

Læs om lovgrundlag, EU-grundlag og det lokale arbejdsgrundlag for programperioden, som er forlænget med to år, 2014 - 2022.

EU-grundlag

Landdistriktsprogrammet og Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet er to EU-programmer, der definerer rammerne for de lokale aktionsgrupper.

Lokalt arbejdsgrundlag

Lovgrundlag

Grundlaget for lokale aktionsgrupper og de tilskudsmidler, de fordeler, er reguleret af en række forskellige love og bekendtgørelser - både på nationalt og EU-plan.

EU-Kommissionens vejledning

I nedenstående vejledning kan du læse om forskellige EU-fonde, finde nyttige informationskilder og se eksempler på god praksis.