Programperiode 2014-2020 (forlænget til 2022)

Den 23. december 2020 blev forordningen om en overgangsordning for Landdistriktsprogrammet endeligt godkendt endeligt i EU. Det betyder, at der vil være to overgangsår, både 2021 og 2022, hvor LAG’erne fortsætter som de er nu og med den samme udviklingsstrategi. Det vil være de samme regler, der gælder i de to år.

Information til projektansøgere og projektholdere

Info til projektansøgere, der søger støtte hos lokale aktionsgrupper, og tilskudsmodtagere, der har modtaget tilsagn om støtte.

Find aktionsgruppe

Se liste over lokale aktionsgrupper og deres kontaktpersoner. På kortet kan du desuden se, hvilken lokal aktionsgruppe dit projekt hører under.

Info til lokale aktionsgrupper

Her finder de lokale aktionsgrupper relevante informationer.

Grundlag for den nuværende programperiode

Læs om lovgrundlag, EU-grundlag og det lokale arbejdsgrundlag for programperioden.

Evalueringer i perioden 2014-2020

Der bliver i denne programperiode ikke lavet midtvejsevalueringer som tidligere. Til gengæld bliver der lavet to udvidede årsrapporter i 2017 og 2019, og derefter en samlet afsluttende evaluering.

LAG evaluering 2017

FLAG evaluering 2019 (Resumé 23.07.19)

LAG evaluering 2019 (05.11.19)