Programperiode 2014-2020

(forlænget til 2022)

Den 23. december 2020 blev forordningen om en overgangsordning for Landdistriktsprogrammet endeligt godkendt i EU.

Det betyder, at der vil være to overgangsår, både 2021 og 2022, hvor de lokale aktionsgrupper fortsætter som de er nu og med den samme udviklingsstrategi.

Det vil være de samme regler, der gælder i de to år.

EU-grundlag

Landdistriktsprogrammet og Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet er to EU-programmer, der definerer rammerne for de lokale aktionsgrupper.

Landdistriktsprogrammet

Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet

Perioden 2014-2020

Evalueringer