Økonomisk grundlag for lokale aktionsgrupper

De lokale aktionsgrupper tildeles midler til udvikling af landdistrikter eller fiskeriområder. I perioden 2007-2013 har EU og den danske stat støttet LAG'erne og deres arbejde med godt 1 mia. kroner.

Så meget brugte EU og Danmark på aktiviteter gennem lokale aktionsgrupper i 2007-2013:

  • EU’s Fiskerifond: 93 millioner kr.
  • EU’s Landdistriktsfond: 463 millioner kr.
  • Dansk offentlig støtte: 472 millioner kr.
  • Samlet offentlig støtte i Danmark: 1,03 milliarder kr.
     

Landdistrikter 2007-2013 - Tildelte midler og fordelingskritier

Fra 2007 til 2013 blev der årligt afsat 95 mio. kr til de lokale aktiongrupper inden for landdistrikter. Derudover blev der afsat EU-midler til mellemkommuner på 13,5 mio. kr. årligt, samt EU-midler til støtte af projekter, der modtager national finansiering fra Landdistriktspuljen.

PDF icon Fordelingskriterier inden for landdistrikter

PDF icon Tildelte lag-midler pr. år 2007-2013

Fiskeriområder 2007-2011 - Tildelte midler og fordelingskritier

I 2007 og 2008 var der afsat 18,6 mio. kr. til de lokale aktionsgrupper i fiskeriområder. I 2009 var der afsat EU-midler til aktionsgrupperne på 28,7 mio. kr. I 2009 skulle kommunen eller regionen dermed bidrage til finansieringen.

PDF icon Fordelingskriterier inden for fiskeriområder

PDF icon Fordelingen af midler til lokale aktionsgrupper 2010 i fiskeriområder

PDF icon Fordelingen af midler til lokale aktionsgrupper 2011 i fiskeriområder

PDF icon Fordelingen af midler til lokale aktionsgrupper 2011-2013 i fiskeriområder