Lovgrundlag for lokale aktionsgrupper

Grundlaget for lokale aktionsgrupper og de tilskudsmidler, de fordeler, er reguleret af en række love og bekendtgørelser - både på nationalt og EU-plan

Lovgrundlaget findes henholdsvis hos EUR-lex (som er en del af EU's netsted) og på Retsinformations hjemmeside.

Danske forskrifter

 • Bekendtgørelse nr. 307 af 29. marts 2012
  Bekendtgørelse om drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 samt om delegation af visse af ministeren for by, bolig og landdistrikters beføjelser efter lov om udvikling af landdistrikterne
 • Bekendtgørelser nr. 309 af 29. marts 2012
  Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne samt om delegation af visse af ministeren for by, bolig og landdistrikters beføjelser efter lov om udvikling af landdistrikterne
 • Bekendtgørelse nr. 310 af 29 marts 2012
  Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne samt om delegation af visse af ministeren for by, bolig og landdistrikters beføjelser efter lov om udvikling af landdistrikterne
 • Bekendtgørelse nr. 306 af 29. marts 2012
  Bekendtgørelse om drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 samt om delegation af visse af ministeren for by, bolig og landdistrikters beføjelser efter lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren
 • Bekendtgørelse nr. 308 af 29. marts 2012
  Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder samt om delegation af visse af ministeren for by, bolig og landdistrikters beføjelser efter lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren
 • Lov nr. 1552 af 20. december 2006
  Lov om udvikling af fiskeriområder

EU-forskrifter