Geografisk grundlag for lokale aktionsgrupper

For at en lokale aktionsgruppe kunne blive offentlig anerkendt, samt modtage støtte og tildele tilskud, skulle de ligge i de såkaldte land- eller yderkommuner. Aktionsgrupper i mellemkommuner kunne, i særlige tilfælde, også opnå støtte fra EU.

I programperioden 2007-2013 var kommunerne opdelt i fire grupper, nemlig by-, land- mellem eller yderkommuner. Inddelingen af kommunerne tog udgangspunkt i en analyse af landdistriktsgraden i de enkelte kommuner.

For at en lokale aktionsgruppe kunne blive offentlig anerkendt, samt modtage støtte og tildele tilskud, skulle de ligge i de såkaldte land- eller yderkommuner. Aktionsgrupper i mellemkommuner kunne også opnå støtte fra EU, hvis kommunen eller regionen bidrog til finansieringen. Bykommuner kunne ikke få støtte via Landdistriktsprogrammet.

I Landdistriktskommuner - indikatorer for landdistrikt fremgår der ligeledes de kriterier, som inddelingen af kommuner er foretaget ud fra. I alt havde 63 landdistriktskommuner og syv fiskeriregioner mulighed for at oprette lokale aktionsgrupper.

Kontakt

Netværkscenter for LAG & FLAG