EU-grundlag for lokale aktionsgrupper

Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudveklslingsprogrammet er to EU-programmer, der definerer rammerne for lokale aktionsgrupper.

De lokale aktionsgrupper tildeler tilskud til projekter i landdistrikter og fiskeriområder ud fra i alt tre indsatsområder som er finansieret af EU - og som hører hjemme under disse to store EU-programmer.

Landdistriktsprogrammet

Med Landdistriktsprogrammet ønsker EU blandt andet at skabe nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne.

Landdistriktsprogrammet - herunder indsatsområderne 'Nye arbejdspladser' og 'Attraktive Levevilkår'.

Fiskeriudviklingsprogrammet

Med Fiskeriudviklingsprogrammet ønsker EU blandt andet en bæredygtig udvikling af fiskeriområder.

Fiskeriudvekslingsprogrammet  - herunder indsatsområdet 'Bæredygtig udvikling af fiskeriområder'