Grundlag

Arbejdet i de lokale aktionsgrupper baserer sig på en række juridiske, økonomiske, geografiske og politiske grundlag. Nedenfor kan du eksempelvis finde links til relevante love og bekendtgørelser, eller læse mere om inddelingen af kommuner.

Lovgrundlag

Grundlaget for lokale aktionsgrupper og de tilskudsmidler, de fordeler, er reguleret af en række love, bekendtgørelser og forordninger - både på nationalt og EU-plan.

Økonomisk grundlag

De lokale aktionsgrupper tildeles midler til udvikling af landdistrikter eller fiskeriområder. I perioden 2007-2013 har EU og den danske stat støttet LAG'erne og deres arbejde med godt 1 mia. kroner.

EU-grundlag

Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet er to EU-programmer, der definerer rammerne for lokale aktionsgrupper.

Geografisk grundlag

For at en lokale aktionsgruppe kunne blive offentlig anerkendt, samt modtage støtte og tildele tilskud, skulle de ligge i de såkaldte land- eller yderkommuner. Aktionsgrupper i mellemkommuner kunne, i særlige tilfælde, også opnå støtte fra EU.