Evalueringer af lokale aktionsgrupper

Her finder du en samling evalueringer af og om de lokale aktionsgrupper.

LAG-erfaringer 2007-2013

I efteråret 2012 gennemførte Koordinationsudvalget for Lokale Aktionsgrupper i Danmark en spørgeskemaundersøgelse for at danne sig et overblik over de erfaringer, der er gjort i LAG og FLAG rundt i landet. Baggrunden var et behov for, at få fremhævet de erfaringer, der med fordel kan overføres til den kommende programperiode 2014-2020.

Erfaringerne er baseret på de kvalitative data opsamlet i de rundsendte spørgeskemaer. Besvarelsesprocenten var 73 % med en god geografisk spredning, og kommer fra FLAG, LAG og integrerede aktionsgrupper.

PDF icon LAG evaluering 2007-2013

PDF icon Sammenskriv af LAG-erfaringer